Zjawiska

W starożytnej Grecji rozwinęła się obserwacja zjawisk przebiegających w przyrodzie. Doprowadziło to do powstania filozoficznych poglądów na istotę materii. Poglądy te miały charakter spekulatywny i nie były poparte żadnym materiałem doświadczalnym. Empedokles z Agrigentu twierdził, że istnieją cztery zasadnicze rodzaje materii: woda, powietrze, ziemia i ogień i nazywał je elementami. Znamienne poglądy głosili Leukippos z Miletu i Demokryt z Abdery. Przyjmowali oni założenie, że wszechświat składa się z niepodzielnych cząstek paramaterii „niepodzielnych atomów”, będących w ciągłym ruchu. Jednakże ich teoria atomowa z upływem lat została zapomniana, głównie pod wpływem abstrakcyjnych poglądów Platona- a przede wszystkim Arystotelesa, Poglądy filozoficzne Greków i praktyczne doświadczenia starożytnych Egipcjan przybyły również do Rzymu. W tym czasie jednak centrum kulturalnym była Aleksandria, skąd wyszły pierwsze poszukiwania pramaterii, oraz próby przemiany metali nieszlachetnych złoto. Po zdobyciu Egiptu przez Arabów w VII w. n.e. nauka chemiczna dotarła do krajów Europy Zachodniej, gdzie rozwijała się jako alchemia. Okres rozwoju potęgi Arabów jest zarazem okresem rozwoju alchemii. Alchemicy głosili pogląd, że wszystkie ciała powstały z jednej pramaterii, a przeważna cześć ich prac zmierzała do znalezienia tajemniczej substancji zwanej „kamieniem filozoficznym”, który miał być kluczem przemiany metali nieszlachetnych w złoto oraz środkiem usuwania wszelkich chorób i przedłużania życia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>