Zastosowanie maszyn cyfrowych

Obecnie wyróżnia się 3 zasadnicze grupy zastosowań maszyn cyfrowych: obliczenia naukowe i techniczne, przetwarzanie danych, kontrola i sterowanie procesami produkcyjnymi. Osobną, bardzo obszerną dziedzinę zastosowań stanowi technika wojskowa. Ponadto przeprowadzane są próby stosowania maszyn cyfrowych w wielu innych dyscyplinach, np. do automatycznego tłumaczenia tekstów z języka na język, do bezpośredniego kierowania ruchem ulicznym, do centralnej rezerwacji miejsc na liniach lotniczych, w bibliografii naukowej itd. Należy się spodziewać dalszego dynamicznego wzrostu nie tylko ilości stosowanych na świecie maszyn, ale także nowych rodzajów zastosowań. Obecnie najpowszechniejsze są zastosowania w zakresie przetwarzania danych przede wszystkim w administracji, w automatyzacji prac bankowych, kontroli produkcji i administracji przedsiębiorstw, gospodarce materiałowej itp. Na drugim miejscu znalazły się zastosowania do obliczeń naukowych i technicznych. Najmniej liczne są ciągle jeszcze zastosowania maszyn matematycznych do bezpośredniej kontroli i sterowania procesami. W ogólnej produkcji maszyn matematycznych poważny jest udział maszyn dla celów wojskowych. Np. w roku 1962 w USA wartość maszyn zainstalowanych dla celów cywilnych wyniosła ca 1,5 mld dol., zaś do celów wojskowych ca 1,3 mld dol. W roku 1964 ogólna ilość maszyn cyfrowych na świecie przewyższała 20 tysięcy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>