Zarys historii chemi

Człowiek od najdawniejszych czasów stykał się z różnymi rodzajami materii i obserwował zjawiska i procesy towarzyszące przemianom jednych substancji w inne. Stopniowo opanowywał i nauczył się wykorzystywać niektóre z tych zjawisk, aby spośród znanych mu wówczas rodzajów materii wyodrębnić pewne substancje proste, przydatne mu w życiu codziennym. Pierwszymi tego rodzaju substancjami były metale, których wyodrębnianie najczęściej połączone jest z przemianami chemicznymi. Początki chemii, które sięgają kilku tysięcy lat p.n.e., pochodzą z obszarów obejmujących najstarsze cywilizacje, a więc z Mezopotamii, Egiptu, Krety, Grecji, z wielu miejscowości Azji Mniejszej oraz z krajów Dalekiego Wschodu, Indii i Chin. Słowo chemia, którego pochodzenie nie jest jednoznacznie zbadane, występuje w języku greckim pod nazwą „chemeia”. Znajomość chemii u ludów starożytnych nie miała charakteru nauki lecz stanowiła raczej praktyczną. W starożytnym Egipcie sztukę chemiczną znali tylko kapłani, którzy zazdrośnie chronili tajemnic „świętej” nauki. Ideą przewodnią chemii starożytnego Egiptu była wiara w istnienie pewnej substancji, której znalezienie i wprowadzenie do pewnych procesów umożliwi przemianę jednych metali w drugie. Tu zaczął się więc rozwijać zapoczątkowany znacznie wcześniej, pochodzący prawdopodobnie ze Wschodu, specyficzny kierunek badań chemicznych nazywany później alchemią. W następnych stuleciach teoria ta pozostawała również treścią nauki głoszonej przez alchemików w Europie w okresie średniowiecza.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>