Przedzalnictwo wlokien

Zachowując podstawy przędzenia klasycznego związane z własnościami włókien naturalnych w przędzalnictwie dąży się do intensyfikacji i skracania procesów przędzalniczych oraz do łączenia szeregu operacji w linie ciągłe. jednym z podstawowych czynników hamujących intensyfikację procesu przędzalniczego jest nierównomierna grubość taśm niedoprzędu i przędzy w procesie rozciągania w aparatach rozciągowych o stałej prędkości zasilania. Zastosowanie układu sterującego automatycznie prędkość kątową wałków zasilających, w zależności od grubości wprowadzonego półproduktu, umożliwiło zastosowanie znacznie większych rozciągów. W konsekwencji nastąpiło zmniejszenie ilości operacji, a nawet wyeliminowanie niektórych faz z procesu przędzalniczego (np. faza tworzenia niedoprzędu w przędzalnictwie bawełniarskim). Przykładem intensyfikacji procesów przędzenia jest zastępowanie przędzarek wózkowych przez przędzarki obrączkowe, wyposażone w wysokosprawne aparaty rozciągowe, np. Duo-Roth, szybkobieżne wrzeciona, urządzenia do automatycznej wymiany cewek na wrzecionach i inne urządzenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>