Plyty pazdzierzowe

Płyty paździerzowe składają się z oczyszczonych i rozdrobnionych paździerzy lnianych lub konopnych sklejonych klejem mocznikowym pod ciśnieniem —15 kG/cm2. Produkuje się je o grubości 8-22 nim i o ciężarze właściwym 0,3 0,4 0,5 0,6 i 0,7 kG/cm. Płyty lekkie stosowane są jako materiał izolacyjny, płyty średnio ciężkie i ciężkie — jako materiał konstrukcyjny przy niewielkich obciążeniach i materiał wypełniający. Wadą tych płyt jest przykry zapach utrzymujący się przez kilka miesięcy po wyprodukowaniu. Płyty pilśniowe wykonane są z włókien lignocelulozowych, na jakie w procesie rozwłókniania rozdrobnione zostaje drewno lub inne substancje roślinne. Lepiszczem wiążącym włókna jest lignina w niektórych metodach wytwarzania stosuje się dodatek kleju bakelitowego, w celu podwyższenia właściwości mechanicznych. Obniżenie higroskopijności uzyskuje się przez zaklejenie włókien polegające na strąceniu na ich powierzchni parafiny z emulsji parafinowej dodanej do rozcieńczonej masy włóknistej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>