Odbitki

Próbne odbitki ze skopiowanych blach robi się w tzw. przedrukami, dzięki czemu nie wyłącza się z produkcji drukujących maszyn nakładowych. Do tego celu używa się specjalnych maszyn o płaskim fundamencie, zwanych drukami. Zaakceptowane do druku odbitki przekazuje się do hali maszyn drukujących wraz ze skalą barw ustaloną dla danego druku. Dla przedrukami mogą być kopiowane oddzielnie blachy albo od razu tzw. blachy maszynowe., dostosowane wielkością i uchwytami do założenia na cylinder formowy maszyny nakładowej. Maszyny do druku offsetowego dzielą się na arkuszowe i rolowe jedne i drugie mogą być jedno i wielokolorowe z tym, że maszyny rolowe są przeważnie wielokolorowe. Wszystkie typy maszyn offsetowych pracują na zasadzie maszyn rotacyjnych i dlatego nawet maszyny arkuszowe mają wydajność do 10000 arkuszy na godzinę, maszyny rolowe zaś — wielokrotnie większą. Zgodnie z zasadą druku płaskiego, najpierw formę zwilża się wodą, a następnie nadaje farbę pierwszą czynność wykonują tzw. walki wodne, pracujące w oparciu o kałamarz wodny, drugą — wałki farbowe, stanowiące cały system farbowy. W skład tego systemu wchodzą podbieracze, tj. wałki czerpiące farbę z kałamarza farbowego, dalej rozcieracze i wreszcie nadawacze, które przekazują farbę na cylinder formowy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>