Category Bez kategorii

Uklad regulacji impulsowej

Przytoczone poprzednio przykłady dotyczyły sterowania ciągłego. Odmienną klasę stanowią układy przerywne, wśród których wyróżniamy układy impulsowe i cyfrowe. W układzie ciągłym sygnał jest ciągły w czasie. W układzie impulsowym sygnał pojawia się tylko okresowo jako impuls, którego amplituda lub długość reprezentuje wielkość sygnału. W układzie cyfrowym wielkość sygnału jest reprezentowana przez kombinację impulsów, np. dodatnich i ujemnych, przy czym długość i amplituda impulsów cyfrowych nie ulega zmianie. Regulator impulsowy różni się od regulatora krokowego tym, że w regulatorze impulsowym impulsy są wytwarzane w stałym rytmie, niezależnym od wielkości sygnału błędu. Dlatego regulator impulsowy reaguje opóźnieniem na zakłócenia pojawiające się w przerwie między impulsami...

czytaj więcej

Termika

Termika obejmuje zagadnienia związane ze stanami równowagi i przemianami energetycznymi. W szczególności rozpatrywane są stany równowagi cieplnej oraz zjawiska związane ze zmianami energii wewnętrzne. W zakres termiki wchodzą: termodynamika, teoria wymiany ciepła, teoria spalania, metodyka pomiarów cieplnych wielkości charakteryzujących rodzaj i stan substancji. Termodynamika dostosowana do konkretnych potrzeb nosi nazwy: np. termodynamika techniczna — dostosowana do potrzeb techników, termodynamika chemiczna — przeznaczona dla chemików. Ze względu na metodę rozumowania można wydzielić termodynamikę fenomenologiczną oraz termodynamikę statystyczną i kwantową...

czytaj więcej

Teoria informacji

Teoria informacji bada całokształt zagadnień związanych z wymianą i przetwarzaniem informacji. Sformułował ją w głównych zarysach C. Shannon w łatach 1942-1948. W cybernetyce nadaje się informacji znacznie szersze znaczenie niż w życiu codziennym, gdzie jest ona równoznaczna z przekazaniem wiadomości. Natomiast w cybernetyce informacja jest miarą uporządkowania elementów i struktury układu. Zbudowane przez człowieka urządzenia przedstawiają zwiększenie uporządkowania, a więc także i zwiększenie informacji w otaczającym nas świecie. Między uporządkowaniem a informacją istnieje jednoznaczna odpowiedniość. Przyroda biernie przeciwstawia się zwiększeniu uporządkowania, a więc i zwiększeniu ilości informacji...

czytaj więcej

System roznicowy

System różnicowy wymaga użycia Unii trójprzewodowej, w której przesyłane są ‚dwa sygnały. Parametr mierzony jest reprezentowany przez wzajemny stosunek tych sygnałów, a nie ich wartość bezwzględną. Dzięki temu zmiany napięć zasilających lub oporności linii, jeżeli oddziałują w tym samym stosunku na oba sygnały, co zwykle ma miejsce, nie powodują błędów pomiaru. Źródło zasila prądem zmiennym dwie symetryczne połówki cewki, w której porusza się rdzeń. Gdy rdzeń znajduje się w środku cewki, wtedy prądy płynące przez obie połówki są sobie równe. Przesuwanie rdzenia powoduje proporcjonalne zmniejszanie się natężenia prądu w połówce cewki, do której rdzeń jest wsuwany, a wzrost natężenia prądu w połówce, ł której jest wysuwany...

czytaj więcej

Swiatlodruk

Proces technologiczny w światłodruku rozpoczyna się od położenia równej, podgrzanej warstwy żelatyny na taflę szklaną. Po wysuszeniu tego podłoża kopiuje się na nie negatywy tekstów i ilustracji powodując różne stopnie zahartowania chromożelatyny. Pod wpływem światła żelatyna twardnieje i traci zdolność rozpuszczania się w wodzie. Skopiowaną formę zwilża się wodą, a następnie nadaje farbę. Zgarbowana żelatyna przyjmuje tłustą farbę i w czasie druku oddaje ją na papier żelatyna zaś mniej naświetlona i przez nawilżenie bardziej napęczniała odpycha farbę. W ten sposób na odbitce powstają półtony, jasne partie rysunku oraz światła. Elementem drukującym przy tej technice jest delikatny, pomarszczony gren warstwy żelatynowej...

czytaj więcej

Sterowanie

Sterowanie wykonywane przez urządzenia nazywa się sterowaniem automatycznym. Urzeczywistnienie tego rodzaju sterowania bez uprzedniego lub równoczesnego wprowadzenia mechanizacji jest niemożliwe. Obecnie automatyzacja procesów wytwórczych, łączności, transportu, prac administracyjnych, planowania i środków obronności jest jednym z podstawowych kierunków rozwoju techniki. Automatyzacja umożliwiła opanowanie procesów szkodliwych dla człowieka, np. związanych z techniką jądrową. Umożliwia ona także sterowanie z szybkością i dokładnością nieosiągalną przy sterowaniu ręcznym. Automatyka jest działem nauki i techniki, który zajmuje się teorią i budową urządzeń działających samoczynnie bez bezpośredniego udziału człowieka. Stopień automatyzmu tych urządzeń może być różny, Np...

czytaj więcej

Rozwoj akustyki

W starożytnych Chinach wykorzystywano dźwięki jako narzędzie tortur, zaś za czasów Aleksandra Wielkiego do sygnalizacji dla potrzeb wojska. Dopiero w późniejszych czasach Arystoteles III w. p.n.e,, akustyka stalą się potrzebna dla celów kulturalnych przy opracowywaniu warunków dobrej słyszalności w amfiteatrach oraz dla rozwoju potrzeb instrumentów muzycznych. Interesowano się już wówczas mechanizmem słyszenia. Z punktu widzenia fizycznego wiązano akustykę z optyką, ze względu na podobieńtwo praw związanych z rozchodzeniem się dźwięku i światła, jak również ze względu na konieczność zapewnienia w teatrach dobrej słyszalności i widzialności. Do polowy XIX w. akustyka rozwijała się wyłącznie jako gałąź fizyki. Rozwój ten wynikał z ciekawości badaczy, a nie z potrzeb praktycznych...

czytaj więcej

Rozpuszczalnosc wegla

Wskutek zmniejszonej rozpuszczalności węgla w żelazie austenit przy oziębieniu poniżej temperatury 727 C przechodzi w perlit, w którym, jak wiemy, nadmiar węgla wydziela się w postaci pasemek cementytu. Przy zwiększonej szybkości studzenia temperatura przemiany alotropowej obniża się. Zachodzi tu zjawisko przechodzenia, analogiczne do tego, które omawialiśmy przy krzepnięciu metali. Obniżenie temperatury przemiany alotropowej utrudnia wydzielanie się pasemek cementytu. Wydzielające się pasemka nie mają możności rozrastać się i stają się coraz drobniejsze. Gdy wreszcie szybkość chłodzenia wzrośnie jeszcze bardziej, wówczas temperatura przemiany alotropowej tak się obniży, że chociaż przemiana alotropowa nastąpi, to jednak nadmiar węgla nie wydzieli się...

czytaj więcej

Przemysl spozywczy

Przemysł spożywczy jest przemysłem przetwarzającym produkty rolne. Ze względu na pochodzenie przetwarzanych surowców poszczególne jego gałęzie dzielą się na przetwarzające produkty pochodzenia zwierzęcego i przetwarzające produkty pochodzenia roślinnego. Do pierwszych należą przemysły: mięsny, rybny, jajczarsko-drobiarski i mleczarski, a do drugich — przemysły: zbożowo-młynarski, piekarski, cukrowniczy, ziemniaczany, przemysły fermentacyjne, owocowo-warzywny, cukierniczy, olejarski i koncentratów spożywczych. Do przemysłów spożywczych są również zaliczane nie przetwarzające żywności przemysły: tytoniowy i paszowy. Znaczenie przemysłu spożywczego wiąże się z jego charakterem głównego dostawcy artykułów żywnościowych dla wielkich skupisk ludności...

czytaj więcej

pensjonay w mieście Szczyrk

pensjonay Szczyrk

czasami znajomi chwalą się ile to oni nie wydali i gdzie to oni nie byli. Prawda jest taka, że wbrew pozorom naprawdę wiele osób wypoczywa w naszym kraju. Dlaczego tak się dzieje? Bardzo często podziwiamy to co znajduje się w obcych krajach, podczas gdy zupełnie nie doceniamy piękna naszej Polski. Od czasu do czasu można będzie zastanowić się nad tym, w jaki sposób podchodzimy do organizowania dla nas czasu wolnego, a być może w niedługim czasie można będzie naprawę więcej na tym wszystkim zyskać. Nie od dziś wiadomo, że jednak pensjonat Szczyrk jest nieprawdopodobne pięknym miejscem, w którym właściwie każdy znajdzie dla siebie coś właściwego...

czytaj więcej

pensjonat w mieście mazury

pensjonat mazury

wiadomo, że nawet jeśli na samym początku można będzie zmienić swoje podejście do pewnych kwestii, to i tak można będzie odpowiednio zastanowić się nad pewnymi kwestiami, by można było inaczej do tego wszystkiego podejść. Nie od dziś wiadomo, że można będzie zmienić swoje podejście do pewnych kwestii, jak i również do konkretnych rozwiązań, jakie jeszcze stoją przed sobą. Od czasu do czasu można będzie zastanowić się nad pewnymi kwestiami, jak i również pomyśleć, nad tym w jaki sposób będziemy w stanie coś takiego sobie zorganizować. Nie od dziś wiadomo, że po pewnym czasie można będzie zmienić swoje podejście jak i również pomyśleć nad tym, jak na pewne kwestie się zapatrujemy...

czytaj więcej