Monthly Archives Grudzień 2019

Zaklocenia radiokomunikacyjne

Na radiokomunikację oddziałuje szereg zakłóceń. Szumy własne odbiornika wynikają z chaotycznego ruchu elektronów pod wpływem ciepła. Nie można uniknąć tych szumów, które wyznaczają naturalną granicę czułości budowanych odbiorników. Sygnały słabsze, odbierane na tle szumów, są w normalnych warunkach niemożliwe do zidentyfikowania. W ostatnich latach opracowano metody tzw. statystycznej detekcji sygnałów, polegające na analizie mieszaniny odbieranych sygnałów i wykrywaniu tych, które mają charakter regularny. Urządzenia te, bardzo skomplikowane, znalazły zastosowanie w wojskowych stacjach radiolokacyjnych oraz w łączności z pojazdami wystrzelonymi w kierunku Marsa i Wenus. Zakłócenia atmosferyczne pochodzą od wyładowań atmosferycznych...

czytaj więcej