Monthly Archives Czerwiec 2017

Obrobka skrawaniem

Obróbka ta ma na celu wyłącznie dzielenie kłód i wyrzynków drewna na cienkie arkusze i taśmy o określonej grubości i szerokości oraz produkcję małych wiórów o określonej długości i grubości, stanowiących materiał do wyrobu płyt wiórowych. Ta grupa obróbki skrawaniem obejmuje trzy sposoby skrawania: płaskie, obwodowe i łukowe. Przed skrawaniem na arkusze, szerokie taśmy lub deszczułki, drewno poddawane jest zwykle obróbce hydrotermicznej. Gdy przy skrawaniu dzielącym ostrze noża ma położenie zbliżone do równoległego do kierunku włókien, konieczne jest wywieranie na drewno dużego nacisku za pomocą specjalnej listwy naciskowej. Skrawanie płaskie. Nóż osadzony w suporcie wykonuje ruch prostoliniowo-zwrotny lub, jeżeli jest zamocowany na czole tarczy, ruch obrotowy...

czytaj więcej

Zadania przemyslu spozywczego

Przemysł spożywczy bierze udział w zaopatrzeniu ludności we wszelkiego rodzaju produkty spożywcze. Rola jego pod tym względem zwiększała się w przeszłości i zwiększa nadal stale wraz ze wzrostem urbanizacji i industrializacji. W miarę bowiem wzrostu uprzemysłowienia i rozwoju miast wzrastają potrzeby w zakresie przygotowania dla ludności produktów spożywczych w postaci utrwalonej oraz ich transportu i przechowywania. Przeobrażenia społeczne ostatnich dziesięcioleci i upowszechnienie się udziału kobiet w pracy zawodowej wywołują konieczność wytwarzania coraz większych ilości żywności w postaci półproduktów i produktów przygotowanych do kulinarnego wykończenia lub bezpośredniej konsumpcji...

czytaj więcej

Fokometria

Fokometria zajmuje się pomiarami ogniskowych elementów i układów optycznych. Większość metod fokornetrycznych opiera się na wzorach soczewkowych lub na wzorach na powiększenie poprzeczne i kątowe. W pierwszym przypadku dla znanej odległości przedmiotowej dokonuje się pomiaru odległości obrazowej (do tego celu służą odpowiednie ławy optyczne), a w drugim — pomiaru wielkości obrazu przedmiotu o dokładnie określonym wymiarze w kierunku prostopadłym do osi badanego układu optycznego. W praktyce przemysłowej i warsztatowej do pomiaru ogniskowych stosuje się na ogół dość wygodną i prostą metodę Hartmana-Porro...

czytaj więcej

Wlokna sztuczne

Szereg elementów postępu technicznego w przędzalnictwie włókien naturalnych znajduje zastosowanie również w przędzalnictwie włókien sztucznych. Wyeliminowanie operacji zbędnych z punktu widzenia właściwości włókien sztucznych umożliwił wynalazek konwertera. Konwerter jest to urządzenie, na którym odbywa się cięcie włókien ciągłych na odcinki o potrzebnej długości oraz formowanie z nich taśmy. Taśma ta ma charakter taśmy czesankowej. Zastosowanie konwertera umożliwiło wyeliminowanie wszystkich początkowych operacji (urządzenia rozluźniające, trzepiące, zgrzeblarki oraz rozciągarki poprzedzające czesarki) i przerobienie taśmy czesankowej na przędzę o odpowiednim gatunku...

czytaj więcej

Sterowanie programowe

Program może być ustalony na stałe lub wprowadzany do urządzenia każdorazowo. Układy ze stałym programem stosuje się np. przy sterowaniu piecami, w których proces technologiczny wymaga, aby w poszczególnych jego fazach były utrzymywane różne temperatury. W takim urządzeniu sterującym program jest przedstawiony za pomocą krzywki. Krzywka jest obracana przez silnik synchroniczny i przesuwa ramię, które drugim końcem zmienia nastawy regulatora procesu w sposób analogiczny Pełny obrót krzywki odpowiada jednemu procesowi technologicznemu. Kolejny proces jest realizowany za pomocą tego samego programu. Zmiana programu wymaga wykonania i zainstalowania nowej krzywki i ewentualnie zmiany prędkości jej obracania, jeżeli czas trwania procesu ma ulec zmianie...

czytaj więcej

Pomiary akustyczne

Większość pomiarów akustycznych sprowadza się w praktyce do pomiaru ciśnienia akustycznego, które mierzone jest za pomocą przetworników elektroakustycznych, przemieniających energię akustyczną w energię elektryczną (mikrofony). Dzięki stosowaniu przetworników elektroakustycznych pomiary akustyczne są ściśle związane z miernictwem elektrycznym. Wymagają jednak spełnienia dodatkowych warunków, wynikających przede wszystkim z konieczności zmniejszenia zakłóceń akustycznych (hałasów) oraz zmniejszenia wpływu fal stojących, które powodują, że wyniki pomiarów są zależne od miejsca ustawienia przetworników elektroakustycznych...

czytaj więcej

Cybernetyka

Cybernetyka zajmuje się sterowaniem, układów o dowolnej strukturze fizycznej. Układami tymi mogą być urządzenia techniczne, żywe organizmy i społeczeństwa. Sterowanie występuje zarówno przy utrzymywaniu temperatury w ogrzewanym pomieszczeniu, czy kierunku jazdy samochodu, jak również przy wydzielaniu hormonów w organizmie, wydawaniu rozkazów wojskowych, zmianie programów nauczania, ustalaniu planów produkcyjnych itp. Jedność praw sterowania ujętych cybernetyka, niezależnie od natury układu, ustalono stosunkowo niedawno. Podstawy cybernetyki sformułował matematyk amerykański N. Wiener w pracy pt. Cybernetyka, czyli łączność i sterowanie w zwierzęciu i maszynie. Łączność w cybernetyce obejmuje: przyjmowanie, przechowywanie i przekazywanie informacji...

czytaj więcej