Monthly Archives Sierpień 2015

Uklady sterowania i sygnalizacji

Przejście ze sterowania bezpośredniego do sterowania przekaźnikowego-stycznikowego umożliwia zrealizowanie sterowania zdalnego. Sterowanie zdalne można uzyskać łącząc elementy sterujące z wykonawczymi za pomocą przewodów, ewentualnie stosując po drodze wzmacniacze. Sposób ten jest niepraktyczny przy większych odległościach, ponieważ dla każdego elementu sterowania wymaga oddzielnego przewodu, a w przypadku sterowania drogą radiową — oddzielnego nadajnika i odbiornika. Trudności tych unika się, stosując specjalnie w tym celu opracowane układy sterowania zdalnego. Załóżmy, że należy uruchomić elektromagnes E24. W tym celu przyciska się przycisk P24. Powoduje to w nadajniku przepływ prądu od bieguna „ – ” zasilacza, przez przycisk P24, impulsator, do bieguna „—” zasilacza...

czytaj więcej

Zapalnik w rteci

Przyłożenie do zapalnika, zanurzonego w rtęci na głębokość 3-4 mm, dodatniego napięcia 80-100 V i przepuszczenie krótkotrwałego prądu 10-30 A powoduje na powierzchni styku elektrody z rtęcią duży spadek napięcia oraz wytworzenie bardzo silnego pola elektrycznego. Następuje emisja z rtęci, zaś między zapalnikiem i rtęcią wytwarza się niewielkie wyładowanie łukowe. Zasadnicza różnica między zadaniem elektrody zapłonowej w ignitronie a siatki w tyratronie polega na tym, że zapalnik zapala łuk, a siatka tyratronu zapobiega powstaniu łuku. Ignitron nie przewodzi prądu, aż do chwili zasilenia zapalnika, który wymusza przewodzenie...

czytaj więcej

Kartony i tekstury

Na zwykłych maszynach papierniczych z jednym sitem płaskim można produkować tylko wytwory jednowarstwowe o gramaturze do 450g/m. Grubsze kartony wielowarstwowe wytwarza się na maszynach wyposażonych w kilka sit — płaskich, cylindrycznych lub obu rodzajów. Na poszczególnych sitach wytwarza się oddzielne warstwy wytworu, które następnie spilśnia się i sprasowuje w stanie mokrym, po czym suszy na cylindrach, gładzi i poddaje otrzymany karton operacjom wykańczającym. Często wytwarza się warstwę dolną lub warstwę środkową kartonu z surowców poślednich, a warstwę lub warstwy zewnętrzne — z surowców szlachetniejszych. Tym sposobem otrzymuje się kartony jednostronnie i dwustronnie kryte...

czytaj więcej

Chemia w Polsce

W Polsce naukę Lavoisiera rozpowszechnił Jędrzej Śniadecki, znakomity przyrodnik, autor oryginalnych haseł, w których wypowiadał pogląd, że życie polega na nieustannej przemianie materii. Odkrycie praw ilościowych łączenia się pierwiastków chemicznych w związki, a więc prawa stosunków stałych przez J. L. Prousta, prawa stosunków wielokrotnych przez J. Daltona, prawa stosunków objętościowych przez L. J. Gay-Lussaca, pozwoliły na wskrzeszenie w nowoczesnej formie klasycznej teorii atomistycznej Demokryta przez J. Daltona. Ponadto S. Gannizzaro, opierając się na hipotezie A. Avogadra, po raz pierwszy określił jasno różnicę między atomem a cząsteczką. Liczne odkrycia nowych pierwiastków chemicznych przez J. Berzeliusa i H. Davy’ego, prawa elektrochemiczne M...

czytaj więcej

Roztwor

Skład roztworu określony jest jednoznacznie wówczas, gdy podane jest stężenie każdego ze składników. Stężenie można wyrażać w różny sposób. Np. stężenie molowe jest to liczba moli pewnej substancji w objętości jednego litra roztworu. Bardzo ważną cechą wszystkich substancji jest ich rozpuszczalność określona pewną wartością liczbową, Jest to maksymalne stężenie roztworu w danych warunkach temperatury, zmieniające się ze zmianą temperatury. Rozpuszczalność gazów zależy również od ciśnienia. Rozróżnienie rozpuszczalnika i substancji rozpuszczonej jest dosyć dowolne, ponieważ w rzeczywistości każdy ze składników roztworu rozpuszcza w sobie drugi i każdy z nich wywiera wpływ na własności drugiego składnika. Elektrolity. Dysocjacja elektrolityczna...

czytaj więcej

Stale nierdzewne

Stale nierdzewne mają dużą odporność na korozję dzięki dużej zawartości chromu, który wytwarza na powierzchni cienką, ale wystarczająco trwałą i nieprzenikalną warstwę tlenków. Stale nierdzewne można podzielić na dwie grupy. 1) Stale chromowo-niklowe o strukturze austenitycznej, 2) Stale chromowe o strukturze ferrytyczno-martenzytycznej. Stale pierwszej grupy mają po zahartowaniu strukturę austenityczną., która powoduje nie tylko odporność na korozję, ale i plastyczność. Służą one do wyrobu aparatury w przemyśle chemicznym i spożywczym, armatury okrętowej samochodowej i wagonowej, ozdób itd. Stale drugiej grupy zawierają węgiel w granicach od 0,15 do 1,0% Zależnie od zawartości węgla zmienia się twardość i inne własności mechaniczne stali, a zatem i jej zastosowanie...

czytaj więcej