Monthly Archives Lipiec 2015

Przebieg reakcji

Pierwsza próba wytłumaczenia przebiegu reakcji chemicznych, a zwłaszcza reakcji utleniania, została podana przez G. E. Stahla na podstawie stworzonej przez niego teorii flogi-stonu. W myśl tej, niestety fałszywej teorii, w skład wszystkich metali wchodzi nieważkie ciało zwane flogistonem. Podczas ogrzewania metalu flogiston ulatnia się, pozostawiając tlenek metalu. W okresie panowania teorii flogistonu zinterpretowano jednak w sposób konsekwentny szereg zjawisk i opracowano niektóre ważne procesy przemysłowe. Teorii flogistonowej kategorycznie przeciwstawił się słynny rosyjski badacz i myśliciel M. Łomonosow, a następnie francuski uczony A. L...

czytaj więcej

Automatyzacja czesciowa

Automatyzacja częściowa obejmuje zastosowanie urządzeń automatyki, które wyswobadzają człowieka tylko od prostych czynności związanych ze sterowaniem. Należy do nich automatyczna regulacja, której zadaniem jest np. utrzymanie stałej temperatury, kontrola wymiarów i wyeliminowanie braków wśród obrobionych części itp. Przy automatyzacji częściowej automatyzowane są poszczególne urządzenia technologiczne procesu przemysłowego i praca tych urządzeń w określonych warunkach. Sterowaniem całości procesu zajmuje się nadal człowiek. Np. w elektrowni cieplnej regulatory zapewniają automatyczną regulację kotła parowego, turbiny i generatora tylko w czasie ich normalnej pracy. Człowiek natomiast -dokonuje rozruchu i określa zadania poszczególnych regulatorów...

czytaj więcej

Dalekopisy

Zalety dalekopisów spowodowały rozwój abonenckiej sieci dalekopisowej, która umożliwia poszczególnym abonentom nawiązywanie bezpośredniej łączności z dalekopisami pozostałych abonentów. Abonencką sieć dalekopisową nazywa się siecią teleksową. Do zrealizowania połączenia służy wzywak dalekopisowy, wyposażony w przycisk służący do wywoływania centrali teleksowej i tarczę numerową przeznaczoną do wybierania numeru żądanego abonenta, W celu sprawdzania prawidłowości połączenia, każdy dalekopis jest wyposażony w specjalne urządzenie, które na zapytanie „kto tam?” wysyła automatycznie serię impulsów z zakodowaną nazwą abonenta. Dalekopis może przyjmować teksty informacji samoczynnie, przez całą dobę, mimo braku obsługi. W Polsce istnieje około 4 tyś...

czytaj więcej

Wiernosc przesylania

Równolegle z rozwojem celów i środków łączności starano się uzyskać jak najlepszą jakość transmisji. Usuwano przy tym niedoskonałości samej aparatury jak i wpływy zewnętrzne, np. skutki wyładowań atmosferycznych. Mimo najdoskonalszego wykonania urządzeń napotykano fizyczne granice wierności i zasięgu transmisji, wynikające ze stabilności użytych elementów i stosunku wielkości sygnałów użytecznych do wielkości naturalnych zakłóceń. Dopiero zastosowanie kodowania cyfrowego umożliwiło przekroczenie tych granic. Osiągnięto te postępy na bazie teorii informacji, u podstaw której leżą prace Amerykanina C. Shannona opublikowane w r. 1948. Kody cyfrowe umożliwiły automatyczną identyfikację i korekcję zniekształceń...

czytaj więcej

Przetwarzanie danych

W zastosowaniach maszyn cyfrowych do przetwarzania danych, zasadniczym zagadnieniem jest przygotowanie organizacyjne instytucji czy przedsiębiorstwa, szczegółowe opracowanie zasad obiegu oraz formy stosowanych dokumentów. Cechą charakterystyczną przetwarzania danych jest wielka ilość danych wejściowych i proste operacje wykonywane na tych danych. Podstawową rolę w maszynach do przetwarzania danych gra więc odpowiednie wyposażenie w urządzenia wejścia i wyjścia oraz pamięci zewnętrzne. Ostatnio występują tendencje do włączania w jeden system maszyn stosowanych do bezpośredniego sterowania agregatami i maszyn stosowanych do planowania i operatywnego kierowania produkcją. Najczęściej realizowane funkcje w tej grupie zastosowań l)...

czytaj więcej